W Krzemieniewie przy ul. Polnej zakończono pierwszy etap prac związanych z remontem drogi gminnej.
Ułożono masę bitumiczną na odcinku 320 mb.
Zadanie realizowało, wyłonione w przetargu nieograniczonym, Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. o.o.w Lesznie.
Koszt remontu wyniósł ponad 109 tys.zł.