W poniedziałek, 14 września 2009 r. w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu podpisano umowę, pomiędzy Gminą Krzemieniewo a Agencją Nieruchomości Rolnych , w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę nieruchomości w Garzynie. Nieruchomość ta obejmuje cztery działki. Teren ten przeznaczony jest pod budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Wartość przekazanego gruntu, zgodnie z wyceną biegłego, wynosi ponad 105 000 zł.
Obecnie na terenach przejętych od Agencji oraz na gruntach Gminy realizowana jest wspomniana inwestycja – budowa boisk ORLIK 2012.