WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie wsi Stary Belęcin i Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod staw, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położnych w obrębie wsi Hersztupowo, Garzyn, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin, Górzno.

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: „Budowa budynku przeznaczonego na grillowisko w Oporowie działka nr ewid. 120 , gmina Krzemieniewo”

Czytaj więcej