WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położnej w obrębie wsi Mierzejewo,

Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej we wsi Mierzejewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin gm.Krzemieniewo.

Czytaj więcej