WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Stary Belęcin

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 - 2019”

Czytaj więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 - 2019”

Czytaj więcej
WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Wyjaśnienie nr 2 do przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 – 2019”

Czytaj więcej
WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 – 2019”

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 – 2019”

Czytaj więcej