ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo”

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. I oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II postępowania o zamówienie publiczne na: „Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony na dostawę/tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, w roku 2012, do pojazdów będących własnością Urzędu Gminy Krzemieniewo.

Czytaj więcej