O G Ł O S Z E N I E

ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolnicze położonej na terenie Gminy Krzemieniewo

Czytaj więcej
O G Ł O S Z E N I E

ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze położonych na terenie Gminy Krzemieniewo

Czytaj więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo"

Czytaj więcej
WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo”

Czytaj więcej
WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo”

Czytaj więcej
WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mierzejewo, Oporówko, Oporowo gm. Krzemieniewo”

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo

Czytaj więcej