WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ

Wyjaśnienia do pytań dotyczących opracowania projektu budowlanego i wykonawczego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,…

Czytaj więcej
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wyjaśnienie Nr 3 do przetargu nieograniczonego - WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Pawłowicach.

Czytaj więcej