WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wynikach II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Stary Belęcin

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę położonych w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 - 2019”

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położnej w obrębie wsi Mierzejewo,

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin gm.Krzemieniewo.

Czytaj więcej