ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. I oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. II postępowania o zamówienie publiczne na: „Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ REMONT ODWODNIENIA DROGI GMINNEJ W HERSZTUPOWIE

Czytaj więcej
Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót dekarsko - wentylacyjnych i podłogowych w Publicznym Przedszkolu w Krzemieniewie

Czytaj więcej