WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Pawłowice, Hersztupowo, Krzemieniewo.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo,…

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na „Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Krzemieniewo”

Czytaj więcej