WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie wsi Stary Belęcin i Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod staw, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położnych w obrębie wsi Hersztupowo, Garzyn, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin, Górzno.

Czytaj więcej
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Pawłowice, Hersztupowo, Krzemieniewo.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.

Czytaj więcej
ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

Czytaj więcej