ZARZĄDZENIE Nr 0050/2/2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 lutego

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej należącej do zasobu mienia gminnego.

Czytaj więcej