Z a r z ą d z e n i e Nr 0050/43/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 03 październik 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie wsi Górzno przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Czytaj więcej
Z a r z ą d z e n i e Nr 0050/13/2018

Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie wsi Garzyn przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika .

Czytaj więcej