INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo"

Czytaj więcej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzemieniewo na lata 2018 - 2019”

Czytaj więcej